loading tümaş mermer

Çevre Politikamız

Tümaş Mermer olarak; en üst kalite seviyesinde Doğal taş-mermer ürünlerinin imalatı ve satışı faaliyetlerini yürütürken; doğal çevre

Tümaş Mermer San. Tic. A.Ş. olarak; en üst kalite seviyesinde Doğal taş-mermer ürünlerinin imalatı ve satışı faaliyetlerini yürütürken; doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda faaliyetimiz bulunan her alanda, çevre ile ilgili olarak;

  • Sürekli gelişme anlayışı içerisinde imalatı gerçekleştirirken; çevresel etkileri en aza indirmeye çalışarak hava, su ve toprak kirlenmesini önlemeyi, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olunan kurallara riayet etmeyi,
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre dostu malzemeler kullanmayı,
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmayı,
  • Faaliyetlerimiz kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına, kaynak tasarrufuna ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermeyi,
  • Tüm çalışan, tedarikçi ve paydaşlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmeyi, mevcut yasal mevzuatın yerine getirilmesi, mevzuatın olmadığı yerlerde gereken düzenlemeleri gönüllü olarak yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

PLT.02-10.03.2020-00