Tümaş Mermer
4. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması Jüri… – Tümaş Mermer A.Ş

TÜMAŞ 4. GELENEKSEL STANT TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI

JÜRİ TOPLANTI TUTANAĞI

“Tümaş 4. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması” için jüri değerlendirme toplantısı projelerin sergilendiği Altınbaş Üniversitesi’nde, Danışman Jüri Üyeleri; Altuğ Hasözbek, Ahmet Bilal Uzkuç, Asil Jüri Üyeleri; Orkunt Turgay, Gül Merve Yılmazer, Berrin Ulutaş, Esat Fişek, Nimet Öztank, Onur Aygenç, Yasemin Arpaç ve yedek jüri üyelerinden Hakan Helvacıoğlu ve Fatoş Altıntaç Yılmaz, Raportörler; Büşra Başkurt ve Deniz Yurttakal’ın katılımlarıyla 12 Aralık 2018 Çarşamba günü, saat 10:30’da başlamıştır. Danışman jüri üyelerinden Tunga Ertekin, Nilay Özlü, Yasemin Savcı, asil jüri üyelerinden Atilla Kuzu ve Saadet Aytıs, raportörlerden Hüseyin Sözer değerlendirme toplantısına katılamayacaklarını bildirdiklerinden dolayı; yedek jüri üyesi Hakan Helvacıoğlu, Fatoş Altıntaç Yılmaz, asil jüri üyesi olarak atanmıştır.

Tüm jüri üyeleri yarışmaya katılan projeleri daha önce görmediklerini ve projelerin müelliflerini bilmediklerini beyan etmişlerdir.

66 (altmışaltı) proje şartnamede belirtilen süre içinde web sitesine yüklenmiş ve idare tarafından teslim alınmıştır. Projelerin şartnamede belirtilen katılım koşullarına ve esaslarına uygun olduğu raportörlük tarafından onaylanmıştır.

Jüri üyeleri saat 10:30’da bir araya gelerek 1. elemeye geçmişlerdir.

BİRİNCİ ELEME

NO RUMUZ ELEME
1 08265 1. ELEME
2 10794 1. ELEME
3 13270 1. ELEME
4 13470 2. ELEME
5 13864 3. ÖDÜL
6 15001 1. ELEME
7 15062 1. ELEME
8 15826 1. ELEME
9 16059 3. ELEME
10 16384 1. ELEME
11 16952 2. ÖDÜL
12 16973 1. ELEME
13 17035 1. ELEME
14 17492 1. ELEME
15 18273 2. ELEME
16 19387 1. ELEME
17 19860 1. ELEME
18 21435 1. ELEME
19 21516 1. ELEME
20 21593 1. ELEME
21 23517 2. ELEME
22 24658 1. ELEME
23 25071 1. ELEME
24 25347 2. ELEME
25 27083 1. ELEME
26 27509 2. ELEME
27 28160 1. ELEME
28 28631 1. ÖDÜL
29 29618 1. ELEME
30 29713 1. ELEME
31 30112 1. ELEME
32 32079 2. ELEME
33 34058 1. ELEME
34 35178 2. ELEME
35 35761 2. ELEME
36 37285 3. ELEME
37 37495 2. ELEME
38 47281 3. MANSİYON
39 47502 1. ELEME
40 48250 2. ELEME
41 49752 2. MANSİYON
42 50297 1. ELEME
43 50386 1. ELEME
44 51937 1. ELEME
45 53704 1. ELEME
46 57941 2. ELEME
47 58617 2. ELEME
48 59812 3. ELEME
49 61938 2. ELEME
50 64051 1. ELEME
51 65341 2. ELEME
52 65397 2. ELEME
53 70819 1. ELEME
54 71453 2. ELEME
55 72538 1. MANSİYON
56 72806 1. ELEME
57 72816 2. ELEME
58 73519 1. ELEME
59 78135 1. ELEME
60 80417 1. ELEME
61 85437 1. ELEME
62 94683 2. ELEME
63 95471 1. ELEME
64 138972 1. ELEME
65 157493 1. ELEME
66 687309 1. ELEME

1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 50, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 sıra no’lu projeler (39 adet) teslim koşullarını teknik detaylandırma ve grafik ifadelendirme açısından beklenen düzeyde karşılamaması nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

4, 5, 9, 11, 15, 21, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 36 37, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 62, sıra no’lu projelerin (27 adet) oy birliği ile bir üst tura geçmesine karar verilmiştir.

Jüri değerlendirmeye öğle arasından sonra devam etmek üzere saat 12.30’da çalışmaya ara vermiştir. Aynı gün saat 13:30’da tekrar bir araya gelerek 2. elemeye geçilmiştir.

İKİNCİ ELEME

Bu değerlendirme aşamasında projeler üzerinde tek tek görüşme yapılmış ve değerlendirmeler sonucunda;

4 sıra no’lu proje; ana fikrin yansıtılamaması ve istenen mekânsal gereklilikleri karşılamaması nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

15 sıra no’lu proje; tasarım ve sergileme fikrinin yeterince işlenememesi, uygulama ve strüktüre yönelik problemlerin olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

21 sıra no’lu proje; ana fikrin tasarıma yansıtılamaması, bağlamdan kopuk ve mekân organizasyonunun zayıf olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

24 sıra no’lu proje; stant işlevine uygun bir biçim önerememesi nedeniyle eleştirilerek oy çokluğu (1 karşı oy) ile elenmiştir.

26 sıra no’lu proje; tasarımın biçimsel anlamda olgun bulunmasına rağmen, mekân organizasyonunun stant işlevine uygun olmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

32 sıra no’lu proje; mekân organizasyonu başarılı bulunmasına rağmen, tasarımda yenilikçi bir arayışın görülememesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

34 sıra no’lu proje; biçim arayışı faklı ve pozitif bulunmakla birlikte mekân organizasyonu başarılı bulunmamıştır ve oy birliği ile elenmiştir.

35 sıra no’lu proje; tasarım yaklaşımı fazla yoğun ve yorucu bulundu, modüler elemanların sadeleştirilmesi ve tema ile güçlü bir ilişki bulunmaması eleştirilerek oy birliği ile elendi.

37 sıra no’lu proje; proje yaklaşımının fazla içe dönük olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

40 sıra no’lu proje; tema ve proje yaklaşımı olgun bulunmadı ve stant kimliğinin olmaması ve tasarım ana fikrinin net olmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

46 sıra no’lu proje; tasarım yaklaşımı potansiyelli bulunurken form yaklaşımı problemli bulundu, uygulama ve strüktüre yönelik problemler eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

47 sıra no’lu proje; kabuk ve iç mekân ilişkisinin zayıf bulunması önerinin stant işlevine yanıt vermemesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

49 sıra no’lu proje; konsept ve tasarım yaklaşımı değerlendirme kriterlerine uygun bulunmadı, sergi işlevini, imgesini ve temsiliyetini barındırmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

51 sıra no’lu proje; tasarımda kullanılan üst örtü fikri, teknik çizimlerde görünüşler zayıf olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

52 sıra no’lu proje; proje önerisinin çok fazla fikir ve çok fazla detay bulundurması karmaşık bulunmuş ve stant kimliğinin olmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

54 sıra no’lu proje; tasarım yaklaşımı fuar standı için fazla kütlesel ve yapı ölçeğinde bulundu, dış cephe tasarım yaklaşımı başarılı bulunmadı ve oy çokluğu (1 karşı oy) ile elenmiştir.

57 sıra no’lu proje; tasarım kurgusunda konsept ve form ile kurulan ilişki başarılı bulunmadı ve biçimin eklektik olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

62 sıra no’lu proje; tasarımın alanı çok küçük göstermesi zayıf bulundu bunun yanında strüktür ve modüllerin fazla karmaşık olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

5, 9, 11, 28, 36, 38, 41, 48, 55 sıra no’lu projelerin (9 adet) oy birliği ile bir üst tura geçmesine karar verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ ELEME

9 sıra no’lu proje; tasarım konsepti ve kararlarının net olmayışı, önerinin mekân organizasyonunun stant işlevine yanıt vermemesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

36 sıra no’lu proje; mekân içerisinde mekân yaklaşımı ve sergileme yaklaşımı başarılı bulundu, fakat uygulanabilirlik açısından problemli olması eleştirilerek oy birliği ile elendi.

48 sıra no’lu proje; çalışma alanını yeterince başarılı kullanılmadığı ve tasarımın sergileme işlevine yanıt vermemesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

ÖDÜLLER

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ38 SIRA NO’LU PROJE

Tasarımda genel olarak form, tema ve tasarım yaklaşımı güçlü bulunmuş, fakat fikrin stant alanının tamamına yeterince yansımamış olması eleştirilmiş ve oy birliği ile 3. Mansiyona uygun görülmüştür.

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ41 SIRA NO’LU PROJE

Strüktür fazla karmaşık ve algılanması zor bulunmuş, kütleler ezici fakat aynı zamanda akılda kalıcı olması olumlu bulunurken, uygulanabilirlik açısından yeniden ele alınması gerektiği eleştirilerek, oybirliği ile 2. Mansiyona uygun görülmüştür.

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ55 SIRA NO’LU PROJE

Stant tasarımı bağlamdan kopuk ve zayıf bulunmuş, bunun yanında sergi mekanı ve strüktür ilgisiz bulunmuş, sergi mekanlarının sergi işlevi için küçük ve basık bulunması eleştirilerek oy birliği ile 1. Mansiyona uygun görülmüştür.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 5 SIRA NO’LU PROJE

Form ve strüktürlerin çeşitli ortamlara adapte edilebilir ve alternatife açık olması, olumlu bulunmuş, formun farklılaşması da estetik açıdan başarılı bulunmuş, fakat tasarımdaki silindirik deneyim alanının tasarım yaklaşımı ile ilişkisiz olması eleştirilmiş veoy çokluğu ile (3 ksrşı oy) 3. Ödüle uygun görülmüştür.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 11 SIRA NO’LU PROJE

Tasarım mekansal yaklaşımı, dinamik ögeleri ve değişken sergileme fikri cesur ve başarılı bulunmuş fakat servis alanları tanımsız bulunmuş ve oy çokluğu (2 karşı oy) 2. Ödüle uygun görülmüştür.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 28 SIRA NO’LU PROJE

Mermer ocaklarını soyutlamaya yönelik yaklaşımı, tasarımın davetkar akılda kalır bulunması, mekan tanımının oldukça başarılı yapılması, malzemelerin zarif kullanımı ve geometrik olarak algılanabilir olması tüm bunların yanında tasarımın yalın ve uygulanabilir olması olumlu bulunmuş ve oy çokluğu (1 çekimser oy) ile 1. Ödüle uygun görülmüştür.

Rapor yazımı ardından kimlik zarfları açılarak listeye işlenmiştir. Jüri değerlendirme toplantısını saat 17.30’da tamamlamıştır.

Danışman Jüri Üyeleri:

Altuğ Hasözbek

Ahmet Bilal Uzkuç

Yasemin Savcı

Nilay Özlü

Asil Jüri Üyeleri:

Orkunt Turgay (jüri başkanı)

Esat Fişek

Nimet Öztank

Berrin Ulutaş

Gül Merve Yılmazer

Onur Aygenç

Yasemin Arpaç

Hakan Helvacıoğlu

Fatoş Altıntaç Yılmaz

Yedek Jüri Üyeleri:

Derya Güleç Özer

Hüseyin Sözer

Raportörler:

Büşra Başkurt

Deniz Yurttakal

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

CİHAT ÇAĞLAR (TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ)

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

CAVİT BERKAN UZUNHASANOĞLU (NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

SEDA KARAKURT NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

RABİA SÜVEYDA ELLİİKİ (NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

ADİL BODUR (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

AHMET ŞAHİN (İTÜ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

BİRİNCİ MANSİYON ÖDÜLÜ:

ALPCAN HASTÜRK (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

BUSE CEREN EKİCİ (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

TAYLAN KARABAŞ (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

İKİNCİ MANSİYON ÖDÜLÜ:

NİMET DEĞERTAŞ (MEF ÜNİVERSİTESİ, SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

MELİKE KAVALALI (MEF ÜNİVERSİTESİ, SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

ÜÇÜNCÜ MANSİYON ÖDÜLÜ:

FIRAT CEYLAN (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ

UA-64311189-1