Tümaş Mermer
3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması Jüri… – Tümaş Mermer A.Ş

TÜMAŞ 3. GELENEKSEL STANT TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI

JÜRİ TOPLANTI TUTANAĞI

“Tümaş 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması” için jüri değerlendirme toplantısı projelerin sergilendiği fuarizmir’de Danışman Jüri Üyeleri; Altuğ Hasözbek, Ahmet Bilal Uzkuç, İnci Uzun, Asil Jüri Üyeleri; İlknur Türkseven Doğrusoy (jüri başkanı), Elvin Sönmez Güler, Pınar Kılıç, Ahmet Vefa Orhon, Nimet Öztank, Rengin Zengel, yedek jüri üyesi; Erdem Yıldırım, Hasan Begeç, Raportörler; Nurten Özdemir ve Fulya Selçuk’un katılımlarıyla 24 Ocak 2018 Çarşamba günü, saat 09.30’da başlamıştır. Danışman jüri üyelerinden Tunga Ertekin, asil jüri üyelerinden Nurullah Demir, Bülent Ayberk ve Hasan Alpay Gülten, raportörlerden Hüseyin Sözer değerlendirme toplantısına katılamayacaklarını bildirdiklerinden dolayı; yedek jüri üyesi Hasan Begeç, asil jüri üyesi olarak atanmıştır.

Tüm jüri üyeleri yarışmaya katılan projeleri daha önce görmediklerini ve projelerin müelliflerini bilmediklerini beyan etmişlerdir.

68 (altmış sekiz) proje şartnamede belirtilen süre içinde web sitesine yüklenmiş ve idare tarafından teslim alınmıştır. Projelerin şartnamede belirtilen katılım koşullarına ve esaslarına uygun olduğu raportörlük tarafından onaylanmıştır. 43 numaralı (24835 rumuzlu) proje, paftasındaki video linkinde kimliği anlaşıldığı için diskalifiye edilmiştir.

Jüri üyeleri saat 9.30’da bir araya gelerek 1. elemeye geçmişlerdir.

BİRİNCİ ELEME

NO RUMUZ ELEME
1 57486 1. ELEME
2 97531 1. ELEME
3 57120 1. ELEME
4 95036 1. MANSİYON
5 86275 2. ELEME
6 95061 2. ELEME
7 96145 2. ELEME
8 75824 1. ELEME
9 95741 2. ELEME
10 86421 1. ELEME
11 95142 1. ELEME
12 50861 1. ELEME
13 51380 1. ELEME
14 58640 2. ELEME
15 86240 2. ÖDÜL
16 12040 3. ELEME
17 13075 2. ELEME
18 13907 3. ELEME
19 13492 2. ELEME
20 14095 2. ELEME
21 13695 2. ELEME
22 14050 2. ELEME
23 14503 3. MANSİYON
24 15863 2. ELEME
25 16239 2. ELEME
26 16357 2. ELEME
27 16974 1. ELEME
28 17408 2. ELEME
29 17493 2. ELEME
30 19450 2. ELEME
31 19258 2. ELEME
32 19064 1. ELEME
33 18095 3. ELEME
34 20798 2. ELEME
35 4107 1. ELEME
36 20408 2. ELEME
37 20369 2. ELEME
38 20197 1. ELEME
39 24781 2. ELEME
40 21058 3. ELEME
41 25917 2. ELEME
42 45201 3. ÖDÜL
43 24835 DİSKALİFİYE
44 37159 1. ELEME
45 37490 2. ELEME
46 27340 2. ELEME
47 35172 2. MANSİYON
48 28725 2. ELEME
49 41580 2. ELEME
50 44347 1. ELEME
51 53812 1. ELEME
52 48569 1. ELEME
53 57190 1. ÖDÜL
54 45374 2. ELEME
55 69753 1. ELEME
56 64907 1. ELEME
57 71822 2. ELEME
58 94018 2. ELEME
59 72913 2. ELEME
60 67159 2. ELEME
61 61085 2. ELEME
62 75213 2. ELEME
63 76982 1. ELEME
64 71963 2. ELEME
65 83135 3. ELEME
66 72351 2. ELEME
67 84253 2. ELEME
68 85437 2. ELEME

1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 27, 32, 35, 38, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 63 sıra no’lu projeler (19 adet) teslim koşullarını teknik detaylandırma ve grafik ifadelendirme açısından beklenen düzeyde karşılamaması nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68  sıra no’lu projelerin (48 adet) oy birliği ile bir üst tura geçmesine karar verilmiştir.

İKİNCİ ELEME

Bu değerlendirme aşamasında projeler üzerinde tek tek görüşme yapılmış ve değerlendirmeler sonucunda;

17 sıra no’lu proje; fazla parçalı biçim kurgusu ve istenen mekânsal gereklilikleri karşılamaması nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

19 sıra no’lu proje; karşılama alanının işlevsel olarak yetersiz kalması, biçim ve mekân organizasyonunda tasarım bütünlüğünün sağlanamamış olması nedenleriyle oy birliği ile elenmiştir.

 

21 sıra no’lu proje; tasarım konsepti ve kararlarının net olmayışı, katmanlaşma fikrinin yeterince yansıtılamaması, renk, doku ve malzeme seçimlerinde görülen karmaşa nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

22 sıra no’lu proje; mekân ve biçim organizasyonun beklenen olgunlukta olmaması, standın fuar

içindeki konumunun dikkate alınmaması, karşılama mekânının tanımsız olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

20 sıra no’lu proje; mekân organizasyonun net olmasına karşın, biçimin beklenen olgunluğa erişememesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

24 sıra no’lu proje; ana fikrin tasarıma yansıtılamaması ve mekân organizasyonunun zayıf olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

25 sıra no’lu proje; stant tasarımında biçimsel bütünlüğün sağlanamamış olması ve parça-bütün arasındaki ilişkinin olgun düzeye ulaşamaması eleştirilerek oy çokluğu (1 karşı oy) ile elenmiştir.

26 sıra no’lu proje; tasarım ve sergileme fikrinin yeterince işlenememesi, uygulama ve strüktüre yönelik problemlerin olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

28 sıra no’lu proje; ana fikrinin net olmayışı, simetrik mekân tasarımının stant için kullanışsız alanlar yaratması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

29 sıra no’lu proje; mekân organizasyonun net olmasına rağmen, tasarımda yenilikçi bir arayışın görülememesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

31 sıra no’lu proje; biçim arayışı ilgi çekici olmakla birlikte mekân organizasyonu işlevsel bulunmamıştır. Uygulanabilirlik açısından problemli görülmüştür.

30 sıra no’lu proje; stant işlevine uygun bir biçim ve mekân organizasyonu önerememesi nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

37 sıra no’lu proje; üst kotta mekânsallaşan sergi ünitesinin işlevsel olmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

36 sıra no’lu proje; sirkülasyonun problemli olması, sergi alanının yetersizliği, stant kimliğinin olmaması ve tasarım ana fikrinin net olmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

34 sıra no’lu proje; tasarım ana fikrinin stant işleviyle uyuşmaması, sergi alanının yetersizliği, teknik ve grafik ifade zafiyeti eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

39 sıra no’lu proje; tasarımın biçimsel olgunluğuna karşın, mekân organizasyonunun stant işlevine uygun olmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

41 sıra no’lu proje; serginin ikincil bir işlev olarak yorumlanması ve işlevsel problemler barındırması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

46 sıra no’lu proje; oryantasyonun ve sergi düzeninin net olmaması, uygulama ve strüktüre yönelik problemler, esnek sergi ünitelerinin net bir şekilde tasarlanmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

48 sıra no’lu proje; tasarımın sergi ve depolama işlevine yanıt vermemesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

45 sıra no’lu proje; karmaşık biçim organizasyonunun sergilenen ürünün önüne geçmesi ve önerinin stant işlevine yanıt vermemesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

49 sıra no’lu proje; sergi işlevini, imgesini ve temsiliyetini barındırmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

54 sıra no’lu proje; çizgisel elemanların sergilenmesi gereken ürünlerin önüne geçmesi, sergileme alanının sirkülasyon alanı tarafından bölünerek yetersiz kalması nedeniyle oy çokluğu (2 karşı oy) ile elenmiştir.

14 sıra no’lu proje; önerinin biçim ve mekân organizasyonunun stant işlevine yanıt vermemesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

61 sıra no’lu proje; biçim ve mekân organizasyonun stant işlevine yanıt vermemesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

60 sıra no’lu proje; ana fikrinin yeterince kuvvetli olmaması ve strüktürel problemler nedeniyle oy çokluğu (2 karşı oy) ile elenmiştir.

57 sıra no’lu proje; biçim kurgusunun karmaşıklığı eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

64 sıra no’lu proje; sergi elemanlarının yetersiz olması ve yarışma temasını yansıtmaması nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

66 sıra no’lu proje; mekân ve biçim organizasyonunun stant işlevine yanıt vermemesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

59 sıra no’lu proje; mekân organizasyonun stant işlevine yanıt vermemesi ve biçimsel bütünlüğün olmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

62 sıra no’lu proje; ana fikrin tasarım ürününe yansımaması ve sergileme işlevini gerçekleştirmede yetersiz kalması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

67 sıra no’lu proje; sergileme düzeni ilgi çekici olmakla birlikte, yarışma temasını yeterince yansıtamaması ve biçimin eklektik olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

68 sıra no’lu proje; sergileme alanının yetersizliği ve yarışma temasını yeterince etkin yansıtamaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

5 sıra no’lu proje; fuar alanındaki konumu dikkate alındığında en rahat algılanan cephesinin masif önerilmesi ve yarışma temasını yansıtamaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

58 sıra no’lu proje; ana fikrin ve temanın ürüne yeterince etkin yansımamış olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

6 sıra no’lu proje; yarışma temasını etkin yorumlamaması, eklektik bir dil sunması ve biçim zafiyetleri bulundurması nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

9 sıra no’lu proje; ana fikrin net olmaması ve mekânın etkin bir biçimde organize edilememesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

7 sıra no’lu proje; mekân ve biçim organizasyonunun stant işlevine cevap vermemesi ve yeterli olgunluğa getirilememesi eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

4, 15, 16, 18, 23, 33, 40, 42, 47, 53, 65 sıra no’lu projelerin (11 adet) oy birliği ile bir üst tura geçmesine karar verilmiştir.

Jüri değerlendirmeye bir sonraki gün devam etmek üzere saat 16.30’da çalışmaya ara vermiştir. 25 Ocak 2018 tarihinde saat 10.00’da tekrar bir araya gelerek 3. elemeye geçmiştir.

ÜÇÜNCÜ ELEME

16 sıra no’lu proje; yalın tavrı olumlu bulunmuş ancak stant ve sergileme işlevini özgün biçimde temsil etmemesi nedeniyle eleştirilmiş, oyçokluğu (3 karşı oy) ile elenmiştir.

18 sıra no’lu proje; sergileme alanı yeterli bulunmasına rağmen, alan kullanımı ve parçacıl biçimlenme anlayışı eleştirilmiş, oybirliği ile elenmiştir.

33 sıra no’lu proje; standın planlamasındaki netlik olumlu bulunmuş, ancak üçüncü boyuta yansımaması nedeniyle eleştirilmiş, oybirliği ile elenmiştir.

40 sıra no’lu proje; plan organizasyonundaki netlik olumlu bulunmuş, bu netliğin üçüncü boyuta yeterince yansımaması, ana mekân ve yardımcı mekân arasındaki kopukluk eleştirilmiş, oyçokluğu (2 karşı oy) ile elenmiştir.

65 sıra no’lu proje; sergileme fikri ve üçüncü boyut algısı olumlu bulunmuş, malzeme kullanımı ve biçim oluşturma konusundaki eklektik tavrı eleştirilmiş, oyçokluğu (3 karşı oy) ile elenmiştir.

4, 15, 23, 42, 47, 53 sıra no’lu projelerin (6 adet) oy birliği ile ödül grubuna geçmesine karar verilmiştir.

ÖDÜLLER

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ: 23 SIRA NO’LU PROJE

Sergileme fikri olumlu bulunmuş, ancak fikrin tasarımın bütününe yeterince yansımamış olması ve mekânlar arasındaki kopukluk eleştirilmiştir. Oybirliği ile 3. Mansiyona uygun görülmüştür.

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ: 47 SIRA NO’LU PROJE

Standın kendisinin sergileme alanına dönüşmesine dayalı ana fikir, yalın ve çağdaş biçimlenme anlayışı olumlu görülmüş, sergileme alanı dışındaki servis ve görüşme alanlarının tanımsızlığı eleştirilmiştir. Oy çokluğu (3 karşı oy) ile 2. Mansiyona uygun görülmüştür.

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ: 4 SIRA NO’LU PROJE

Kayma prensibiyle oluşturulan esnek ve değişken sergileme fikri olumlu görülmüş,  kayar panellerle kapalı hacimler arasında bütüncül bir ilişkinin kurulamamış olması ve uygulama problemleri barındırması eleştirilmiştir. Oy çokluğu (3 karşı oy) ile 1. Mansiyona uygun görülmüştür.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:    42 SIRA NO’LU PROJE

Strüktürle bütünleşen değişken sergileme fikri, sergi deneyimini sanal ve fiziksel mekan olarak yorumlaması olumlu görülmüş, zemindeki kotlamalar ve sergilenen ürünlerin algılanabilirliği eleştirilmiştir. Oy çokluğu (2 karşı oy) ile 3. Ödüle uygun görülmüştür.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 15 (SIRA NO’LU PROJE

Mermer yontusunu soyutlamaya dönük ana fikri, hacimsel ve modüler sergileme elemanları olarak yorumlaması ve mekân atmosferini işlemesi açısından başarılı görülmüş, ancak modüler organizasyon fikrinin mekânsal kurguya yeterince yansımamış olması eleştirilmiştir. Oybirliği ile 2. Ödüle uygun görülmüştür.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:  53 SIRA NO’LU PROJE

Yarışma temasındaki çağdaşlık fikrini iyi işlemesi, mekânsal sınırları hissettirmeden tabakalaşma fikriyle hacimsel çeşitlilik yaratması ve mermerin doğal tabakalaşması arasında ilişki kurmaya dönük geliştirdiği ana fikir olumlu bulunmuştur. Uygulama konusunda barındırdığı problemler açısından eleştirilmiştir. Oy çokluğu (1 karşı oy) ile 1. Ödüle uygun görülmüştür.

Rapor yazımı ardından kimlik zarfları açılarak listeye işlenmiştir. Jüri değerlendirme toplantısını saat 14.00’da tamamlamıştır.

 

Danışman Jüri Üyeleri:

Altuğ Hasözbek                                               Ahmet Bilal Uzkuç                                                        İnci Uzun

 

Asil Jüri Üyeleri:

İlknur Türkseven Doğrusoy  (jüri başkanı)                              Elvin Sönmez Güler                               Pınar Kılıç

Ahmet Vefa Orhon                          Nimet Öztank                       Rengin Zengel                             Hasan Begeç

Yedek Jüri Üyeleri:

Erdem Yıldırım

Raportörler:

Nurten Özdemir                    Fulya Selçuk

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

BİLAL UĞUR LİMAN (ATILIM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

CAN KALINSAZLIOĞLU (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

CANBERK ÖZCAN (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

BÜŞRA GİZEM YILMAZ (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

KADİR MERT TATAR (MEF ÜNİVERSİTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

CANSU SERVET NUR TATAR (İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

BİRİNCİ MANSİYON ÖDÜLÜ:

UMUT SARİ (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

BENGİ İNAK (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

İKİNCİ MANSİYON ÖDÜLÜ:

DAMLA SEZGİN (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ)

ÜÇÜNCÜ MANSİYON ÖDÜLÜ:

FATİH VARLI (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

UA-64311189-1