Tümaş Mermer
40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması - Tümaş Mermer A.Ş

Tümaş Mermer 40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Yarışmanın konusu; doğal taş ve mermer alanında dünyada ve Türkiye’de önemli bir konuma sahip olan “Tümaş Mermer”in ürünlerinin sergileneceği fuar standının tasarlanmasıdır. Tasarımın teması “Anadolu Kültüründe Mermer” olarak belirlenmiştir.

Bu yarışma, 23-27 Mayıs 2017 tarihlerinde kırkıncısı düzenlenecek “Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul”a katılacak olan “Tümaş Mermer”in, kurumsal imajının etkin biçimde temsilini ve malzeme/detay elemanlarının sergilenmesini sağlayacak, özgün ve işlevsel bir stand tasarımı elde etmek için düzenlenmektedir. Bu bağlamda, birinci ödüle değer bulunan tasarım uygulanacaktır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma; Tümaş Mermer, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarlık Fakültesi ile Torbalı Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı tarafından düzenlenen ulusal düzeyde tek kademeli bir öğrenci yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI

 • Yarışma, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans düzeyindeki öğrencilere açıktır.
 • Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılım serbesttir.
 • Yarışmacılar en fazla iki ayrı öneri ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya katılımda ön kayıt yoktur.
 • Yarışmaya katılan tasarım öğrencilerinin, taşların teknik özellikleri ve kullanım biçimleri ile ilgili destek almak açısından Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı öğrencileriyle ortak çalışması tavsiye edilmektedir. Tasarımcı öğrenci grubu Doğal Yapı Taşları Teknoloji Programı öğrencilerinden birisi ile çalışmak isterlerse, www.tumasmermer.com adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.
 • Yarışmaya asil, yedek ve danışman jüri üyeleri, raportörler, Tümaş Mermer şirketleri yönetici ve çalışanları ile birinci derece yakınları katılamaz.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Tamer ERSOY
Heykeltraş, Öğr.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu
Tunga ERTEKİN
Tümaş Mermer
Altuğ HASÖZBEK
Jeoloji Mühendisi, Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu
Ahmet Bilal UZKUÇ
Tümaş Mermer
Hande ÜK PALA
Tümaş Mermer

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Didem AKYOL ALTUN
Mimar, Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Ahmet Vefa ORHON
Mimar, Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

ASİL JÜRİ ÜYELERİ

Can AYSAN
Y. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Öğr.Gör., İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Pınar KILIÇ
Y. Mimar, Öğr.Gör., Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Koray KORKMAZ
Mimar, Doç.Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Nimet ÖZTANK
Mimar, Doç.Dr., Tümaş Mermer
İnci UZUN (Jüri Başkanı)
Mimar, Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

RAPORTÖRLER

Celal ALDEMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu
Ayşe GÜLER
Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu
Fulya SELÇUK
Mimar, Arş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Yarışmaya ilişkin dokümanlar www.tumasmermer.com adresinden temin edilecektir.

 • Yarışma şartnamesi
 • Alana dair bilgi ve belgeler
 • Tümaş Mermer marka logosu, ürün katalogları ve sayısal görselleştirme için doku örnekleri
 • Stand Alanı: 88m² [(9×10 m) -2 m²]* olmak üzere tek parçadan oluşmaktadır ve 4 cephelidir.

*-2 m² alanda bulunan mevcut kolonun alanı olarak çıkartılmıştır

 • Stand Yüksekliği: En çok 6 m
 • Tümaş Mermerin Stand alanının bulunduğu Salon 14 için malzeme kapısı boyutları: 590 x 600 cm (en x boy).
 • Zemin Yük Kaldırma ve Kullanımı: Salon 14 için zemin yük kaldırma kuvveti 3.000 kg/ m²dir. Tasarımcı salondaki alanın zeminini delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, yapıştırıcı madde kullanamaz.
 • Salon Tavan Kullanımı: Tasarımcı, stand montajı için fuar alanı salonlarının tavanlarından destek alamaz ya da tavanlara herhangi bir görsel malzeme asamaz.
 • Sergilenecek ürünler:
 • PICASSO
 • COLOSSEA CREMA
 • ADALIA CAPPUCCHINO
 • TIGER
 • SIRIUS BLACK
 • SIRIUS GREY
 • SIRIUS SILVER
 • FUME
 • MARRON CLARO
 • SKYLINE
 • TUMAS GREEN
 • TUMAS RED
 • TUMAS BLACK
 • Ürün sergileme: Ürünler, kullanım amacına ve fonksiyonuna uygun biçimde sergilenecektir.
 • Kurumsal imaj: Tümaş Mermer’in kurumsal kimlik ve imajının en doğru biçimde kullanılması esastır.
 • İhtiyaç duyulan ilave fonksiyonlar
 • Oturma ve görüşme alanı: 8 kişi ile aynı anda görüşme yapılabilecek bir toplantı düzenine ihtiyaç bulunmaktadır.
 • Servis alanı (Sıcak, soğuk içecek servisi) : Mini bir buzdolabı ve üzerine yerleşen kahve otomatı şeklinde düşünülebilir.
 • Depo (kilitlenebilir alan) : Servis alanını da içinde barındıran, kilitlenebilir, bar tipi mini buzdolabı ve üzerine kahve otomatının sığabileceği, afiş, broşür, tanıtım malzemeleri ile çalışanların özel eşyalarını koyabilecekleri bir depolama alnı gerekmektedir.

Ziyaretçilerin ilgisini çekecek, ürün deneyimi yaşamalarına olanak sağlayacak, ürün özelliklerini basit anlatımlarla ifade edecek, etkileşimli, deneysel alanlar, üniteler düşünülebilir.

sekil1

*Tesisat kapağının olduğu alanın her türlü müdahaleye karşı açık bırakılması gerekmektedir.
  Şekil 1. Tümaş Mermer standının fuar alanı konum ve büyüklüğü
sekil2

Şekil 2. Tümaş Mermer standının fuar alanındaki yerleşiminin teknik çizimi

 

YARIŞMACILARDAN TESLİMDE İSTENENLER

 • Projeler 1/50 ölçekte plan, kesit, görünüş, 1/20 ölçekte sistem detayları ve farklı açılardan alınmış perspektifler içeren A1 boyutlarında en fazla 3 dikey fotoblok paftada teslim edilecektir. Paftalarda kimlik belirten herhangi bir işaret ve ibare bulunmamalıdır.
 • Projelerle birlikte, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kâğıda, tasarım raporu teslim edilecektir. Tasarım raporu, stand tasarımın kavramsal açıklamalarını içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
 • Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, ardışık olmayan ve tekrar etmeyen beş (5) rakamdan oluşacaktır ve teslim edilen her paftanın, CD’nin, raporun ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftaların sağ üst köşesinde 1×5 cm boyutunda rumuz ve sağ alt köşesinde 1×5 cm boyutunda pafta asma şeması yer alacaktır. Yarışma ismi “Tümaş Mermer 40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması” olarak en az bir (1) paftada yazılacaktır.
 • Projelerin JPEG formatında (300 dpi) görsellerini içeren CD CD üzerine yalnızca proje rumuzu yazılacaktır. Tasarım raporu da WORD formatı halinde CD içerisine kaydedilmelidir.
 • Birden fazla öneri ile yarışmaya katılan yarışmacılar, her öneri için ayrı bir rumuz kullanacaklardır.
 • Ödül ya da mansiyon alamayan proje sahiplerinden, kimliklerinin açıklanmasını isteyenlerin, kimlik zarfının üzerinde “AÇILABİLİR” ibaresi olmalıdır.

YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

Projeye ait belgelerin (CD, kimlik zarfı, paftalar veya ambalaj) herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile durum tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.

KİMLİK ZARFI

Yarışmada teslim edilen tüm belgelerde kimlikler gizli olacaktır. Proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Tümaş Mermer 40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı, kapalı ve içini göstermeyen kimlik zarfının içine;  şartname içinde yer alan “kimlik formu” doldurularak konulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı

07 Mart 2017

Yarışmaya İlişkin Soru Sorma İçin Son Tarih

14 Mart 2017

Soruların Yanıtlanması

17 Mart 2017

Projelerin Teslimi

10 Nisan 2017

Seçici Kurul Değerlendirmesi

14-15 Nisan 2017

Sonuçların Açıklanması

17 Nisan 2017

SORU VE CEVAPLAR

Katılımcılar; yarışma ile ilgili sorularını 14 Mart 2017 günü saat 17:00’ye kadar e-posta ile ogrenciyarismasi@deu.edu.tr adresine ileteceklerdir. Soru sormak isteyenler elektronik postalarının konu bölümüne “Yarışma Sorusu” ifadesini yazacaklardır. Sorular ve yanıtlar 17 Mart 2017 tarihinde www.tumasmermer.com adresinden yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar aynı web sitelerinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara yanıt verilmeyecektir.

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Yarışmacılardan istenenler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir. Ambalaj üzerine paftalarda yer alan proje rumuzu ile birlikte;

“Tümaş Mermer 40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması”

Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu

Doğal Yapıtaşları Teknolojisi Programı

7 Eylül Mah. 5562 Sok. No: 9

35860 TORBALI / İZMİR

adresi yazılacaktır. Paftalar, kimlik zarfı ve CD düz olarak (kırılmamış ve katlanmamış biçimde) ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

PROJELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Yarışmada istenenler 10 Nisan 2017 günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki adrese elden veya en geç bu tarihte ve belirtilen saate kadar kargoya verilmek suretiyle teslim edilebilir. Ambalaj üzerindeki teslim tarihinin okunabilir olmasına dikkat edilmelidir. Kargo ile gönderilen projelerin 13 Nisan 2017 günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşmaması durumunda, bu projeler değerlendirilme dışı kalacaktır. Kargo dekontunun en geç 11 Nisan 2017 günü saat 17:00’ye kadar ogrenciyarismasi@deu.edu.tr adresine iletmesi gerekmektedir. Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan veya zarar gören projelerden sorumlu tutulamazlar.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra 17 Nisan 2017 tarihinde www.tumasmermer.com  adresinden duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü     : 7000 TL

İkincilik Ödülü       : 3000 TL

Üçüncülük Ödülü  : 2000 TL

Mansiyon (3 adet): 1000 TL (her bir mansiyon için)

PROJELERİN SERGİLENMESİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri yarışma sonucu açıklandıktan sonra bilgilendirme yapılacak tarih ve yerde düzenlenecek törende takdim edilecektir.

Katılımcıların sunduğu projelere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

YAYIN-TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ  VERİLMESİ

 • Derece alan eserlerin sahipleri, eserin her türlü telif, tasarım, uygulama ve sergileme haklarının Tümaş Mermer Sanayi ve Tic. A.Ş.’ne ait olduğunu kabul ederler.
 • Ödül alan eserler yanında yarışmaya katılan bütün tasarımlar, Tümaş Mermer Sanayi ve Tic.A.Ş tarafından sergilenebilir ve yayımlanabilir. Eserler Tümaş Mermer Sanayi ve Tic.A.Ş tarafından herhangi bir surette yayımlandığında veya sergilendiğinde ilgililerin herhangi bir talep hakkı yoktur.
 • Tümaş Mermer Sanayi ve Tic. A.Ş yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 • Tümaş Mermer Sanayi ve Tic. A.Ş seçilen standın imalatını, uygun gördüğü bir firmaya yaptırma hakkına sahiptir.
 • Tümaş Mermer Sanayi ve Tic. A.Ş. ödül alan stand tasarımının tümü veya bir bölümünü uygulamama hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
Yarışma Detaylarını Görmek & Katılmak İçin Tıklayınız

 

UA-64311189-1