Tümaş Mermer
40. İstanbul Yapı Fuarı Yarışması Toplantı Tutanağı... - Tümaş Mermer A.Ş

40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması Jüri Toplantı Tutanağı

“Tümaş Mermer 40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması” için jüri değerlendirme toplantısı projelerin sergilendiği Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda Danışman Jüri Üyeleri; Altuğ Hasözbek, Ahmet Bilal Uzkuç, Asil Jüri Üyeleri; İnci Uzun (jüri başkanı), Can Aysan, Pınar Kılıç, Koray Korkmaz, Nimet Öztank, Yedek Jüri Üyeleri; Didem Akyol Altun, Ahmet Vefa Orhon, Raportörler; Celal Aldemir, Ayşe Güler ve Fulya Selçuk’un katılımlarıyla 14 Nisan 2017 Cuma günü, saat 10.00’da başlamıştır.

Tüm jüri üyeleri yarışmaya katılan projeleri daha önce görmediklerini ve projelerin müelliflerini bilmediklerini beyan etmişlerdir.

Elden teslim edilen 2 (iki) proje ve kargo ile gelen 16 (on altı) proje olmak üzere 18 (on sekiz) proje şartnamede belirtilen süre içinde idareye teslim edilmiştir. Projelerin şartnamede belirtilen katılım koşullarına ve esaslarına uygun olduğu raportörlük tarafından onaylanmıştır.

Jüri üyeleri saat 10.30’da bireysel değerlendirmelerine başlamış, 11.30’da ise yeniden bir araya gelerek 1. elemeye geçmişlerdir.

BİRİNCİ ELEME

1, 5, 8, 9, 10, 14, 17 sıra no’lu projeler ana tema ile ilişkilenmemesi ve güçlü bir ana fikir kurmaması, şartnamede belirtilen mekânsal gereklilikleri ve teslim koşullarını beklenen düzeyde karşılamaması gibi nedenlerle oy birliği ile elenmiştir.

2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18 sıra no’lu projelerin oy birliği ile bir üst tura geçmesine karar verilmiştir.

İKİNCİ ELEME

Bu değerlendirme aşamasında projeler üzerinde tek tek görüşme yapılmış ve değerlendirmeler sonucunda;

2 sıra no’lu proje; ana fikri iyi bulunmakla birlikte, fikrini geliştirememiş olması, mekansal karşılığını bulamaması, sergilemenin tek cephede sınırlı kalması, teknik çizimlerin yetersizliği olumsuz bulunarak oy birliği ile elenmiştir.

6 sıra no’lu proje; taşıyıcı sistemi kuran ahşap çerçevelerin bıraktığı yoğun görsel etkinin mermer temasının önüne geçmesi, proje fikrinin tutarlı olarak mekânlaşamaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

7 sıra no’lu proje; ana temayı biçimci ve dekoratif şekilde ele alması, mekânsal kurgusunun zayıf kalması, karmaşık imgesel arayışları eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

15 sıra no’lu proje; ana temayı dekoratif şekilde ele alması, mekânsal kurgusunun zayıf kalması, teknik çizimlerin yetersizliği nedenleriyle oy birliği ile elenmiştir.

16 sıra no’lu proje; ilgi çekici kabuk tasarımına rağmen şartnamede istenen mekânsal gereklilikleri karşılamaması, taşıyıcı sistem çözümünün yetersizliği nedenleriyle oy birliği ile elenmiştir.

3, 4, 11, 12, 13, 18 sıra no’lu projelerin oy birliği ile ödül grubuna geçmesine karar verilmiştir.

ÖDÜLLER

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ: 12 SIRA NO’LU PROJE

Sergilenen ürünlerin çok küçük parçalardan oluşması ve mekânsal kurgunun zayıflığı eleştirilmekle birlikte; temayla ilişkilenme denemesi ve bütündeki görsel etkisi olumlu bulunarak oy birliği ile 3. mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ: 11 SIRA NO’LU PROJE

Dışa dönük bir yaklaşımla ele alınan mekân kurgusu başarılı çözülememesine rağmen, mermer malzemenin inceliğini ve ışık geçirgenliğini vurgulayan bir odak noktası kurması olumlu bulunarak oy birliği ile 2. mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

  1. MANSİYON ÖDÜLÜ: 18 SIRA NO’LU PROJE

Sergilemeye yönelik yenilikçi bir fikir barındırmaması, kütle biçimlenmesinin mekânsal ve işlevsel karşılık bulamaması eleştirilirken, taşıyıcı sistem ve aydınlatma gibi uygulamaya yönelik çözümlerin geliştirilmesi olumlu bulunarak 3-2 (karşı oy C.Aysan, P.Kılıç) oy çokluğu ile 1. mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 13 SIRA NO’LU PROJE

Temayla ilişkiyi zayıflatan doku-malzeme karmaşası ve görselleştirmelerde mekânsal kurgunun etkili ifade edilememesi olumsuz bulunmakla birlikte, okunaklı mekân çözümü, verilen hacmi etkin kullanması, ana fikri oluşturan katmanlaşma fikrinin mermer sergileme biçimine dönüşmesi olumlu bulunarak oy birliği ile üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 3 SIRA NO’LU PROJE

Tasarımın ana fikrinin cesur ve yenilikçi oluşu, temayla ilişki kurma biçimi olumlu bulunmakla birlikte, mekânsal karşılığının yeterince olgunlaşmaması ve işlevsel yetersizlikler, teknik çizim eksiklikleri eleştirilerek oy birliği ile ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 4 SIRA NO’LU PROJE

Ana temanın başarılı yorumlanması, ön etütlerin iyi yapılmış olması, mekânsal kurgunun ve detayların iyi çözülmesi, ziyaretçi bakış açılarının düşünülerek sergileme yüzeylerinin arttırılmış olması, sunum tekniğinin başarılı bulunması, projenin kolay ve hızlı uygulanabilirliği olumlu bulunarak oy birliği ile birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Rapor yazımı ardından kimlik zarfları açılarak listeye işlenmiştir. Jüri değerlendirme toplantısını saat 18.00’da tamamlamıştır.

Danışman Jüri Üyeleri:

Tamer Ersoy                                                   Tunga Ertekin                                  Altuğ Hasözbek

Ahmet Bilal Uzkuç                                         Hande Ük Pala

Asil Jüri Üyeleri:

İnci Uzun (jüri başkanı)                                 Can Aysan                                        Pınar Kılıç

Koray Korkmaz                                               Nimet Öztank

Yedek Jüri Üyeleri:

Didem Akyol Altun                                         Ahmet Vefa Orhon

Raportörler:

Celal Aldemir                                                  Ayşe Güler                                         Fulya Selçuk

PROJE NO RUMUZ  

EKİP

1 32406 KİMLİK ZARFI AÇILAMAZ
2 64197 BETÜL KAMIŞ (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ),

ÖZKAN DAL, (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

3 47025 DAMLA SOYSEVEN (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ), NURŞAH KAPLAN (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)
4 87406 AYKUT ÇOR (ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ),                                      CEREN DİL (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ)
5 34066 KİMLİK ZARFI AÇILAMAZ
6 02017 KİMLİK ZARFI AÇILAMAZ
7 93316 KİMLİK ZARFI AÇILAMAZ
8 16095 KİMLİK ZARFI AÇILAMAZ
9 54198 KİMLİK ZARFI AÇILAMAZ
10 35204 SİBEL ÖKSÜZ (MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ),

SENA KİREMİTÇİ

11 04218 NYAMDASH GEREL (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ)
12 34821 OĞUZHAN YILMAZ (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ)
13 29731 GÖZDE ERGİN (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ),                             EMRE DOĞAN
14 90521 FATMA GÖKÇEN KARAN (MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)
15 21096 KİMLİK ZARFI AÇILAMAZ
16 10896 CANSU İLKİM UMAR KAPTAN

(İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ),

BEYZA BOSTANCI (İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ)

GİZEM ÇOLAK, (İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ)

17 49375 MELİKE KAVALALI (MEF ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

NİMET DEĞERTAŞ

18 81095 BURCU GÜRVARDA

( MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ),

EVREN YAZICI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

AYKUT ÇOR (ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ),

CEREN DİL (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ)

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

DAMLA SOYSEVEN (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ),

NURŞAH KAPLAN (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ)

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

GÖZDE ERGİN (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ),

EMRE DOĞAN

BİRİNCİ MANSİYON ÖDÜLÜ:

BURCU GÜRVARDA (MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ),

EVREN YAZICI

İKİNCİ MANSİYON ÖDÜLÜ:

NYAMDASH GEREL (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ)

ÜÇÜNCÜ MANSİYON ÖDÜLÜ:

OĞUZHAN YILMAZ (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ)

UA-64311189-1